EVENTS WORLD STEEL

Thông tin sự kiện nổi bật của WorldSteel Group

SỰ KIỆN NỔI BẬT

HAPPY NEW YEAR 2022

Những thời khắc cuối cùng của năm 2021 đã đi qua, khép lại một năm với rất nhiều thử thách. Chúng ta đã học hỏi được rất nhiều điều và ...