NIỀM TỰ HÀO CỦA WORLD STEEL

Họ đã tìm được vị trí phù hợp, còn bạn thì sao ?

Chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống anh em nhân viên, bằng một lộ trình phát triển hạnh phúc. World Steel là nơi bạn có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Bạn sẽ cảm thấy tự hào khi được sát cánh với một đội ngũ nhân viên xuất sắc, với những lãnh đạo tận tâm và những thành viên không ngừng vươn lên.​

ÔNG NGUYỄN KHÁNH LÂM
CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

thao-dang

ĐẶNG THẢO

HUỲNH LÂM

phuong-mai-4x6

PHƯƠNG MAI

tran-thi-anh-thu-4x6

ANH THƯ

PHƯƠNG THẢO

DUY THẮNG

HỮU HIỀN

Doan-tien-hoa

TIẾN HÒA

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG

KHỐI VĂN PHÒNG
TRƯỞNG NHÓM
LONG AN TPHCM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
KHỐI VĂN PHÒNG
NHÂN VIÊN
TPHCM
PHÒNG KỸ THUẬT
KHỐI VĂN PHÒNG
NHÂN VIÊN
TPHCM
PHÒNG CUNG ỨNG
KHỐI VĂN PHÒNG
CHUYÊN VIÊN
TPHCM
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
KHỐI VĂN PHÒNG
NHÂN VIÊN
TPHCM
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM KHỐI KINH DOANH

KHỐI KINH DOANH
TRƯỞNG NHÓM
PHILIPPINES
PHÒNG KINH DOANH
KHỐI KINH DOANH
CHUYÊN VIÊN
TPHCM
PHÒNG KINH DOANH
KHỐI KINH DOANH
NHÂN VIÊN
TPHCM
PHÒNG ĐẤU THẦU

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM KHỐI DỰ ÁN

KHỐI DỰ ÁN
CHUYÊN VIÊN NHÂN VIÊN
CÔNG TRÌNH
QUẢN LÝ DỰ ÁN
KHỐI DỰ ÁN
CHUYÊN VIÊN NHÂN VIÊN
CÔNG TRÌNH
QUẢN LÝ DỰ ÁN
KHỐI DỰ ÁN
CHỈ HUY TRƯỞNG
CÔNG TRÌNH
QUẢN LÝ DỰ ÁN
KHỐI DỰ ÁN
NHÂN VIÊN
CÔNG TRÌNH
QUẢN LÝ DỰ ÁN
KHỐI DỰ ÁN
NHÂN VIÊN
TPHCM
QUẢN LÝ DỰ ÁN

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM KHỐI SẢN XUẤT

KHỐI SẢN XUẤT
NHÂN VIÊN
LONG AN
PHÒNG QA - QC
KHỐI SẢN XUẤT
NHÂN VIÊN
LONG AN
PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KHỐI SẢN XUẤT
NHÂN VIÊN
LONG AN
PHÒNG BẢO TRÌ
KHỐI SẢN XUẤT
TRƯỞNG NHÓM
LONG AN
PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KHỐI SẢN XUẤT
NHÂN VIÊN
LONG AN
PHÒNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT