NIỀM TỰ HÀO CỦA WORLD STEEL

Họ đã tìm được vị trí phù hợp, còn bạn thì sao ?

Chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống anh em nhân viên, bằng một lộ trình phát triển hạnh phúc. World Steel là nơi bạn có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Bạn sẽ cảm thấy tự hào khi được sát cánh với một đội ngũ nhân viên xuất sắc, với những lãnh đạo tận tâm và những thành viên không ngừng vươn lên.​

ÔNG NGUYỄN KHÁNH LÂM
CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

HUỲNH LÂM

phuong-mai-4x6

PHƯƠNG MAI

tran-thi-anh-thu-4x6

ANH THƯ

TRỌNG HIẾU

PHƯƠNG THẢO

DUY THẮNG

MINH TÂN

THÚY NGUYỄN

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG PHÒNG BAN NGÀY ĐĂNG TUYỂN ỨNG TUYỂN
Chuyên viên Pháp Chế KSNB 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán tổng hợp Kế toán 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán quản trị Kế toán 04/07/2021 Ứng tuyển
Chuyên viên ISO KSNB 04/07/2021 Ứng tuyển
Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo Nhân sự 04/07/2021 Ứng tuyển

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM KHỐI KINH DOANH

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG PHÒNG BAN NGÀY ĐĂNG TUYỂN ỨNG TUYỂN
Nhân viên thủ kho Kho Vận 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên bảo trì Bảo Trì 04/07/2021 Ứng tuyển
Phiên dịch tiếng Trung Kinh doanh 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên QA-QC (Kết cấu thép) QHSE 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên QA-QC QHSE 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên hành chính lễ tân nhà máy Nhân sự 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán kho Kế toán 04/07/2021 Ứng tuyển
Giám sát sản xuất Kế hoạch sản xuất 04/07/2021 Ứng tuyển

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM KHỐI DỰ ÁN

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG PHÒNG BAN NGÀY ĐĂNG TUYỂN ỨNG TUYỂN
Nhân viên thủ kho Kho Vận 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên bảo trì Bảo Trì 04/07/2021 Ứng tuyển
Phiên dịch tiếng Trung Kinh doanh 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên QA-QC (Kết cấu thép) QHSE 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên QA-QC QHSE 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên hành chính lễ tân nhà máy Nhân sự 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán kho Kế toán 04/07/2021 Ứng tuyển
Giám sát sản xuất Kế hoạch sản xuất 04/07/2021 Ứng tuyển

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM KHỐI SẢN XUẤT

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG PHÒNG BAN NGÀY ĐĂNG TUYỂN ỨNG TUYỂN
Nhân viên thủ kho Kho Vận 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên bảo trì Bảo Trì 04/07/2021 Ứng tuyển
Phiên dịch tiếng Trung Kinh doanh 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên QA-QC (Kết cấu thép) QHSE 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên QA-QC QHSE 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên hành chính lễ tân nhà máy Nhân sự 04/07/2021 Ứng tuyển
Nhân viên kế toán kho Kế toán 04/07/2021 Ứng tuyển
Giám sát sản xuất Kế hoạch sản xuất 04/07/2021 Ứng tuyển