HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Write us an e-mail via the form, or just send us an e-mail directly at.

Kỹ năng giao tiếp thông minh

Muốn thành công, thông minh thôi chưa đủ, ta còn phải biết giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo! Giao tiếp là công cụ cực kỳ quan trọ...

Kỹ Năng Thuyết Trình Chuyên Nghiệp

Kỹ năng thuyết trình không tốt sẽ khiến chúng ta mất đi nhiều cơ hội nghề nghiệp, đánh rơi cơ hội thăng tiến, không thể hiện được năng ...