Đào Tạo Offline

WorldSteel Group tổ chức khóa Đào tạo Quản lý cấp trung

Người quản lý cấp trung là người điều hành trực tiếp các hoạt động của từng phòng ban và là cầu nối giữa nhân viên trong phòng ban của mình với cấp lãnh đạo. Người quản lý cấp trung phải truyền tải một cách hiệu quả những ý tưởng của lãnh đạo cho nhân viên, biết triển khai thực hiện tốt mọi chỉ đạo công việc của lãnh đạo, đồng thời “chăm sóc” và quản lý tốt đội ngũ nhân viên của mình.

Khóa học nâng cao năng lực cho “Quản Lý Cấp Trung” do WorldSteel tổ chức sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết của một quản lý cấp trung, cách xây dựng mục tiêu, nâng cao khả năng quản trị nguồn nhân lực và nghệ thuật dùng người; biết cách phân công, phân nhiệm cho đội ngũ; biết cách kết hợp giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa bộ phận mình với các bộ phận khác trong công ty…giúp người quản lý cấp trung có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần vào sự phát triển công ty.

I. MỤC TIÊU BỘ VIDEO

 • Chương trình giúp nhận biết và thay đổi tư duy khác biệt giữa vai trò, trách nhiệm của một nhân viên chịu sự phân công công việc và đánh giá từ cấp trên với nhiệm vụ của một nhà quản lý chuyên nghiệp.
 • Chia sẻ những kiến thức cốt lõi của một nhà quản lý chuyên nghiệp tập trung vào bốn yếu tố (Planning – Organizing – Leading – Controlling) và các phương pháp thực hành dựa trên các công cụ quản lý để tiếp cận các loại công việc cải tiến theo mô hình quản trị dự án, giúp quản lý tổng thể vừa con người, nhiệm vụ, quy trình thực hiện và đánh giá kết quả một cách hiệu quả.
 • Chương trình cũng góp phần quan trọng trong việc giúp nhân viên trở thành một nhà quản lý bài bản chuyên nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG

 • Trưởng/phó phòng ban
 • Các CBCNV WorldSteel đang có nhu cầu tìm hiểu để có cơ hội thăng tiến

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. Vai trò nhà quản lý chuyên nghiệp

 • Vị trí, vai trò, chức năng của nhà quản lý
 • Công việc của nhà quản lý (P.O.L.C)
 • Công tác chuyên môn – Quản trị chức năng
 • Quản trị bộ phận
 • Năng lực quản trị của nhà quản lý
 • Quản trị chiến lược (Chiến lược công ty/ Master Plan của bộ phận)
 • Quản trị đội ngũ (con người + hệ thống + văn hóa)

Phần 2. Triển khai công việc

 • Xây dựng danh mục công việc bộ phận với cấu trúc Mindmap
 • Mô hình phân công trách nhiệm RACI
 • Kỹ năng giao việc cho cấp dưới
 • Hướng dẫn thủ tục thực hiện công việc chuẩn SOP
 • Sắp lịch ưu tiên thực hiện công việc
 • Kiểm soát và đánh giá công việc hiệu quả
 • Báo cáo thực hiện và các công cụ cần thiết

Phần 3. Quản lý đội ngũ nhân viên

 • Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân sự của đội ngũ
 • Đánh giá nhân viên
 • Xây dựng hệ thống quản lý
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận
 • Phân công phân nhiệm
 • Lãnh đạo nhân viên

Phần 4. Đánh giá hiệu quả công việc

 • Xây dựng hệ thống giám sát hiệu quả trong tổ chức
 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp
 • Cam kết trách nhiệm.
 • Giám sát & Đánh giá.
 • Tìm hiểu về giám sát & đánh giá hoạt động (Quản lý hoạt động thay vì quản lý kết quả).
 • Phân loại các hình thức giám sát & đánh giá hoạt động:
 • Họp 1-1 với từng cá nhân.
 • Họp định kỳ hàng tháng trong tổ chức theo công thức 3Rs & 3Is

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI ĐÀO TẠO

Giá trị nền tảng làm nên thành công đối với một doanh nghiệp chính là nhân tố con người. Chính vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu mà WorldSteel Group đặt ra. Tại công ty, mọi người xuyên được tham gia vào các khóa đào tạo từ kỹ năng mềm cho đến kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ,… mục đích giúp các CBCNV công ty nâng cao trình độ, phát triển bản thân và chứng minh năng lực cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *