Đào Tạo Offline

WorldSteel Group tổ chức khóa Đào tạo Tinh thần hợp tác và làm việc đội nhóm

Khóa học “Tinh Thần Hợp Tác & Làm Việc Nhóm” được WorldSteel tổ chức với mục tiêu giúp CBCNV WorldSteel nắm được các kiến thức để xây dựng và quản lý nhóm làm việc hiệu quả, hiểu các phương thức đánh giá hiệu quả làm việc nhóm, vận dụng các biện pháp đào tạo và phát triển nhóm, hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả làm việc nhóm.

I. MỤC TIÊU BỘ VIDEO

 • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của làm việc nhóm để đạt được mục tiêu của công ty;
 • Nắm được nguyên tắc, quy trình & phương pháp xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả;
 • Nắm được những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để có thể dẫn dắt một nhóm làm việc hiệu quả, phát huy tinh thần đồng đội cũng như khả năng làm việc của từng thành viên trong nhóm nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của công ty.
 • Hiểu và biết cách phát huy, cải thiện những kỹ năng mềm quan trọng trong làm việc nhóm như: giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định, giải quyết xung đột, mâu thuẫn.

II. ĐỐI TƯỢNG

 • Tất cả CBCNV WorldSteel

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. Hợp tác trong công việc

 • Sự quan trọng của hợp tác làm việc
 • Tính đoàn kết trong hợp tác
 • Điều kiện và môi trường hợp tác
 • Nguyên tắc 3C trong hợp tác
 • Những câu chuyện thành công từ hợp tác làm việc
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Xây dựng mục đích & Các mục tiêu của nhóm

 • Xác định rõ mục đích của nhóm
 • Mục đích của nhóm phải phù hợp với mục đích của tổ chức
 • Cụ thể hóa các mục tiêu
 • Hiểu được sứ mạng của công ty
 • Làm việc vì mục đích chung hướng tới kết quả cao hơn
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Xác định vai trò & Trách nhiệm của thành viên trong nhóm

 • Hiểu tính cách các thành viên nhóm
 • Đánh giá điểm mạnh – điểm yếu các thành viên
 • Ma trận trách nhiệm các thành viên
 • Chứng tỏ sự tích cực của bản thân
 • Tôn trọng người khác
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 4. Vai trò của người lãnh đạo nhóm

 • Thống nhất sứ mạng của nhóm
 • Xây dựng cách làm việc theo nhóm và cam kết
 • Phát triển đặc thù của nhóm
 • Đánh giá kết quả thực hiện công việc
 • Theo dõi nhóm và việc thực hiện của cá nhân
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Tính hiệu quả của nhóm

 • Đặc điểm của nhóm hiệu quả
 • Xây dựng hiệu quả nhóm
 • Đặc điểm của nhóm không hiệu quả
 • Tuyển dụng ứng viên
 • Cam kết tuân thủ nội quy nhóm
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 6. Giao tiếp & Khen thưởng trong nhóm

 • Truyền đạt, trao đổi và báo cáo
 • Năng động trong giao tiếp nhóm
 • Sử dụng ý kiến đóng góp và hướng dẫn
 • Kỹ năng lắng nghe tích cực
 • Khen thưởng thành viên tích cực
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 7. Giải quyết xung đột trong nhóm

 • Giải quyết xung đột nhóm
 • Nguồn gốc của xung đột nhóm
 • Các cách giải quyết sự khác biệt
 • Xây dựng lòng tin để giảm xung đột
 • Tăng cường kỹ năng giao tiếp và quan hệ nhóm với nhau
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI ĐÀO TẠO

Giá trị nền tảng làm nên thành công đối với một doanh nghiệp chính là nhân tố con người. Chính vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu mà WorldSteel Group đặt ra. Tại công ty, mọi người xuyên được tham gia vào các khóa đào tạo từ kỹ năng mềm cho đến kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ,… mục đích giúp các CBCNV công ty nâng cao trình độ, phát triển bản thân và chứng minh năng lực cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *