Đào Tạo Offline

WorldSteel tổ chức khóa đào tạo Quản trị kho hàng

Tồn kho bao gồm hàng cung cấp, nguyên vật liệu, hàng hóa dở dang, sản phẩm hoàn thành là những thành tố quan trọng đối với mọi hoạt động kinh doanh. Cũng như khoản phải thu, mức tồn kho phụ thuộc rất lớn vào lượng bán.

Tuy nhiên, trong khi khoản phải thu được hình thành sau khi doanh thu hình thành, tồn kho phải được hình thành trước doanh thu. Đây là điểm khác biệt cơ bản và sự cần thiết của việc sự đoán doanh số trước khi xây dựng mức tồn kho mục tiêu làm cho hoạt động quản trị tồn kho trở thành 1 nhiệm vụ khó khăn đối với các nhà quản trị.

Hơn nữa những sai sót trong việc xây dựng mức tồn kho có thể dễ dàng dẫn đến thất thu hoặc chi phí tồn kho vượt mức, do vậy, hoạt động quản trị tồn kho càng trở nên khó khăn đối với công ty.

Khóa học “Quản Trị Kho Hàng” sẽ giúp các CBCNV WorldSteel nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kiểm soát vật chất và chi phí hàng tồn
kho và quản trị vận hành trong các kho hàng. Ngoài ra học viên có thể thực hiện các chức năng quản trị điều hành tối ưu hoạt động của Kho hàng và quản lý tồn trữ một cách hiệu quả, an toàn với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp nhất cho công ty.

I. MỤC TIÊU BỘ VIDEO

 • Học viên hiểu được các phương pháp giảm thiểu tồn kho, tăng vòng quay vốn và các chi phí, rủi ro do tồn kho gây ra.
 • Học viên sẽ hiểu chi tiết hơn các phương pháp và kỹ thuật thiết kế, quản trị vận hành kho hàng.
 • Các giải pháp giúp cho công ty giảm thiểu hàng tồn kho.

II. ĐỐI TƯỢNG

 • Nhân viên các bộ phận Kế hoạch, Quản lý vật tư, Cung ứng,…
 • Tất cả CBCNV mong muốn tìm hiểu để bổ sung, nâng cao kỹ năng phục vụ công việc,

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1. QUẢN TRỊ TỒN KHO

 • Khái niệm tồn kho và tồn kho trong logistics
 • Tầm quan trọng và vai trò của tồn kho với doanh nghiệp SXKD.
 • Các dạng tồn kho
 • Chính sách hàng tồn kho
 • Chi phí lưu trữ hàng tồn kho
 • Tối ưu hóa tồn kho – lên kế hoạch tồn kho
 • Một số phương thức để nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho :
 • Sự khác biệt giữa các phương thức quản lý hàng tồn liên quan đến nhu cầu phụ thuộc và nhu cầu độc lập , kéo – đẩy,
 • Phân loại ABC: Hệ thống chấm điểm
 • Nguyên tắc 80-20 (Pareto)
 • Các phương pháp khác
 • 10 lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
 • Tồn kho và lợi nhuận của công ty .

Phần 2. QUẢN TRỊ KHO HÀNG

 • Quản trị logistics và kho hàng /kho hàng trong logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
 • Quản trị kho hàng
  • Định nghĩa kho hàng .
  • Tại sao cần có kho hàng – vai trò của kho hàng /-Các loại kho hàng.
  • Thiết kế và bố trí kho hàng.
  • Nguyên tắc sắp xếp trong kho hàng .
  • Nguyên tắc cơ bản và các hoạt động chính trong kho hàng.
  • Vận chuyển hàng hóa trong kho.
  • Trang thiết bị cơ bản trong kho hàng
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị kho hàng
  • An toàn lao động trong kho hàng và an ninh kho hàng
  • Kho hàng DC và CD của nhà cung cấp dịch vụ logistics

Phần 3. GIẢI PHÁP GIẢM HÀNG TỒN KHO

 • Thực hiện chính sách tồn kho và xử lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu hàng tồn kho .
 • “Trì hoãn hoàn hiện sản phẩm” gần hơn với khách hàng tiêu thụ cuối cùng trong chuỗi cung ứng.
 • Phối hợp giữa kênh logistics và kênh phân phối.
 • Kết hợp giữa tiêu thụ trong nước và nước ngoài.
 • Các giải pháp tài chính và thanh toán để giảm thiểu tồn kho .
 • Các giải pháp khác

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI ĐÀO TẠO

Giá trị nền tảng làm nên thành công đối với một doanh nghiệp chính là nhân tố con người. Chính vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu mà WorldSteel Group đặt ra. Tại công ty, mọi người xuyên được tham gia vào các khóa đào tạo từ kỹ năng mềm cho đến kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ,… mục đích giúp các CBCNV công ty nâng cao trình độ, phát triển bản thân và chứng minh năng lực cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *