CON NGƯỜI WORLDSTEEL GROUP

Con người làm nên xã hội. Nguồn nhân lực chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như của từng doanh nghiệp. Ở WorldSteel, con người là nền tảng của mọi hoạt động. Chúng tôi hoạch định nhân viên là yếu tố cốt lõi bởi vì chúng tôi xem tất cả CBCNV là một phần của đại gia đình WorldSteel.

Nhân viên là tài sản vô hình và giá trị nhất của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn và hành động để giúp các thành viên WorldSteel phát huy tối đa năng lực, sự dụng trí tuệ vào những hoạt động hữu ích cho bản thân, công ty và cộng đồng – xã hội. Worldsteel trân trọng họ. Chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho nhân viên môi trường làm việc thân thiện và tích cực. Tại WorldSteel Group, chúng tôi tin rằng chỉ có làm việc trong những điều kiện tốt như vậy, chúng tôi mới có thể đạt được những mục tiêu đề ra một các nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo được sự bền vững.

8 NGUYÊN TẮC : DGP - DCARL

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LIÊN HỆ WORLDSTEEL GROUP

World Steel là một doanh nghiệp hàng đầu về kết cấu thép tại Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi cung cấp các giải pháp trọn gói bao gồm thiết kế, sản xuất và lắp dựng.

  • Hotline tuyển dụng: (+84) 913 813 779
  • Email tuyển dụng: contact@worldsteelgroup.com
  • Website: hr.worldsteelgroup.com